Bovenbalk

Boekenpraatje: spanning en geheimen

Spanning

De reacties op Dwars door de storm  laten zien dat kinderen op deze leeftijd veelal op zoek zijn naar spannende verhalen. Het fragment waarin Jacob door het ijs dreigt te zakken was voor een van de leerlingen zelfs zo spannend dat ze haar moeder niet eens hoorde roepen. Alle leerlingen in dit groepje vonden dat het verhaal te snel afliep; eigenlijk vonden ze het boek te dun. Over Spinder zijn de meeste leerlingen het wel eens: dit is het spannendste en tegelijkertijd grappigste boek van de drie die ze hebben gelezen. Het allesomvattende geheim, de zogenoemde detectiespanning, houdt de lezer tot het eind van het verhaal in de ban. Situatiespanning in tussentijdse scènes, zoals de verliefdheid op Lieke, de opsluiting van Hidde, de ontdekking  van het schrift door Jeppe die er vervolgens in schrijft; al die elementen voeren de druk steeds verder op.

Geheimen

Zowel in Spinder als in Dwars door de storm, hebben de hoofdpersonen geheimen voor elkaar. De leerlingen waren niet verrast over het ‘geheim’ van Tjakkie. Wel vonden ze het raar. Met een impliciete verwijzing naar Spinder: “dat is een slecht geheim.” In een van de leesgroepen is de vraag in welk boek dat geheim het beste is opgeschreven besproken. In hun antwoord ligt de verklaring voor de grote populariteit van Spinder. De meerderheid meent dat het geheim in Spinder het beste is opgeschreven, omdat het geheim pas aan het einde wordt verteld. Het boek is zo spannend omdat je wilt weten wat er is gebeurd. In de andere boeken is het geheim al vanaf het begin duidelijk en gaat het verhaal over hoe het uitkomt. Een minderheid vindt Dwars door de Storm beter. Het is moeilijk uit te leggen waarom. Nadat over deze vraag van gedachten is gewisseld, denken de leerlingen dat het komt door de vriendschap tussen de hoofdpersonen Tjakke en Jacob. Die saamhorigheid is universeel en verbindt het verleden met het heden. Dat leidt tot herkenning, een belangrijk argument voor waardering.