Bovenbalk

Introductie Boekenpraatjes

Tijdens de introductie van een boekenpraatje wordt de buitenkant van een boek bekeken en de omslagtekst besproken. Aan de leerlingen wordt gevraagd welke verwachtingen zij op basis van deze presentatie hebben van de verschillende boeken. Deze kunnen in enkele steekwoorden worden opgeschreven in een schrift dat de leerlingen bijhouden: het leeslogboek. Dit wordt gebruikt voor het noteren van moeilijke of opvallende zaken en het maken van tekeningen. Dit is niet verplicht, maar in de praktijk blijkt dat het maken van (aan)tekeningen de beleving versterkt, wat van invloed is op de beoordeling en de interpretatie van een verhaal.

Verwachtingen

Vanzelfsprekend zijn de verwachtingen van leerlingen niet allemaal gelijk. Zo blijkt uit de boekenpraatjes dat meisjes vooraf hogere verwachtingen hebben over Krabbels van Bien dan jongens, omdat de hoofdpersoon in het boek een meisje is. Bekend is dat het er voor meisjes niet of nauwelijks toe doet of de hoofdpersoon een jongen of een meisje is, terwijl jongens meer de voorkeur hebben voor een mannelijk hoofdpersonage. Het roze op de omslag en de hartjes doen sommige jongens het ergste vrezen. De verwachtingen over Jonas en de visjes van Kees Poon blijken afhankelijk van de voorkeur van leerlingen voor een bepaald genre. Wie zich kan verliezen in fantasieverhalen verheugt zich op dit boek. Wie meer houdt van realistische verhalen verwacht er minder van. Die verheugt zich meer op Spinder, dat bij een enkeling al bekend is. Overigens heeft die er geen moeite mee dit boek nóg een keer te lezen. De omslag van Jonge Vlieger roept hoge verwachtingen op omdat er veel op te zien is, wat vragen oproept over het verloop van het verhaal.