LEESCOACHING

Generatie(s)lezen

EEN LEVEN LANG LEZEN

Wat is generatielezen?

Jongeren lezen voor uit een boek, tijdschrift of de krant aan ouderen (individueel of in kleine groepen) die daar zelf niet meer toe in staat zijn of behoefte hebben aan samen lezen.

Doelstellingen

Voorkomen van functionele laaggeletterdheid onder jongeren.

Bestrijden van functionele laaggeletterdheid onder ouderen.

Bevorderen burgerschap.

Bestrijden van eenzaamheid onder ouderen

Wie is Tiny la Roi?

Leesexpert generaties

Mensen met elkaar verbinden; sámen ergens de schouders onder zetten om met elkaar een maatschappij te creëren waarin iedereen er toe doet; dat is mijn belangrijkste drijfveer.

Met plezier combineer ik inhoudelijke bijdragen aan uiteenlopende (onderzoeks)projecten met administratief/secretariële werkzaamheden. Gestructureerd werken, nauwkeurigheid, het stellen van de juiste prioriteiten en omgaan met vertrouwelijke informatie zijn belangrijke voorwaarden voor een goed resultaat.

Liefhebber van puzzelen met cijfers en letters. Ervaren in onderzoek: informatie verzamelen, analyseren en verwerken. Breed inzetbaar door ervaring als (directie)-secretaresse, (financieel)-administratief medewerker, projectmedewerker en projectcoördinator.

Kernkwaliteiten: betrouwbaar, enthousiast, flexibel, onderzoekend, pro-actief, servicegericht, veelzijdig, zelfstandig.

Kijken naar wat mogelijk is (en niet wat onmogelijk)

Ouderen met dementie • Scholen • Zorginstellingen

Aan jonge kinderen wordt vaak als vanzelfsprekend voorgelezen. Het lijkt bijna net zo vanzelfsprekend dat het voorlezen op enig moment stopt. Voorlezen aan pubers of ouderen is niet gebruikelijk. Ook substantieel lezen wordt steeds minder terwijl juist lezen een universeel voertuig is om jong en oud en alles wat daar tussenin zit met elkaar te verbinden.

Verhalen vervelen nooit. De verschillende experimenten en projecten onder de vlag van ‘Generatielezen’ laten keer op keer zien hoe jongeren en ouderen via verhalen zich in elkaar herkennen. Iedere jongere kent wel een oma of opa of heeft ze nog zelf. Soms hebben ze dementie en vinden jongeren het moeilijk om contact te maken. Hoe kun je dat doen en er bovendien veel plezier aan te beleven? Dat leren ze o.a. onder de noemer Generatielezen. Omgekeerd leren ouderen veel van de jongeren en van hun boekkeuzes. Dat houdt hen bij de tijd.

Leeftijd of dementie hoeven geen belemmering te zijn. Steeds opnieuw blijken er door jongeren en ouderen zelf vormen te vinden die een veronderstelde kloof tussen jong en oud overbruggen. Vormen die bovendien aansluiten op eigen belevingswerelden en daar nieuwsgierig naar maken.

Doelgroepen

OUDEREN MET DEMENTIE
SCHOLEN
ZORGINSTELLINGEN

Activiteiten

Ouderen met dementie • Scholen • Zorginstellingen

(Klik op de afbeeldingen hieronder)

VERTROUWD DOOR JONG EN OUD

Zin om in gesprek te gaan?

Wat is jouw idee/project/of gedachte om te delen?

Aan de hand van ‘lezen’ generaties met elkaar in verbinding brengen: dat genereert inzichten, begrip, vaardigheden en vooral ook energie. Heb jij ook een bijzonder leescontact met verschillende generaties; een idee voor een project of zomaar een wilde gedachte? Maak mij er deelgenoot van en neem vooral contact op. Wie weet kunnen we er samen wat mee doen. Tot snel!
Tiny la Roi