Literatuur, lezen en leesplezier,

een rode draad

Leesexpert generaties

Tiny la Roi

“Mensen met elkaar verbinden via boeken en taal, sámen ergens de schouders onder zetten om met elkaar een maatschappij te creëren waarin iedereen ertoe doet; dat is mijn belangrijkste drijfveer. Voor mij is het (voor)lezen en vertellen van verhalen de ideale manier om mensen met elkaar in contact te brengen.”

Naast mijn werk als wetenschappelijk onderzoeker volgde ik de universitaire studie Algemene Cultuurwetenschappen, aan de Open Universiteit Nederland. Deze studie is een combinatie van letterkunde, cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis en filosofie. De kers op de taart van die studie was mijn (cum laude) master Jeugdliteratuur aan Tilburg University. Na het behalen daarvan ben ik gestart met Lezenslust.

Tussen de bachelor- en masterfase van mijn studie volgde ik de (post-hbo) cursus ‘Oordelen over Jeugdliteratuur’ aan de universiteit van Leiden. Van 2008-2022 bracht ik de daar opgedane kennis in de praktijk met het schrijven van korte recensies voor de NBD-Biblion. Deze zogenoemde aanschafinformatie wordt gebruikt door bibliothecarissen en leerkrachten en docenten in het onderwijs als selectiemiddel voor hun boekencollectie. Daarnaast schreef ik artikelen over Jeugdliteratuur en leverde ik bijdragen aan de uittrekselbank ‘Literom’ van de Koninklijke Bibliotheek.

Kijken naar wat mogelijk is (en niet wat onmogelijk)

Ouderen met dementie • Scholen • Zorginstellingen

Aan jonge kinderen wordt vaak als vanzelfsprekend voorgelezen. Het lijkt bijna net zo vanzelfsprekend dat het voorlezen op enig moment stopt. Voorlezen aan pubers of ouderen is niet gebruikelijk. Ook substantieel lezen wordt steeds minder terwijl juist lezen een universeel voertuig is om jong en oud en alles wat daar tussenin zit met elkaar te verbinden.

Verhalen vervelen nooit. De verschillende experimenten en projecten onder de vlag van ‘Generatielezen’ laten keer op keer zien hoe jongeren en ouderen via verhalen zich in elkaar herkennen. Iedere jongere kent wel een oma of opa of heeft ze nog zelf. Soms hebben ze dementie en vinden jongeren het moeilijk om contact te maken. Hoe kun je dat doen en er bovendien veel plezier aan te beleven? Dat leren ze o.a. onder de noemer Generatielezen. Omgekeerd leren ouderen veel van de jongeren en van hun boekkeuzes. Dat houdt hen bij de tijd.

Leeftijd of dementie hoeven geen belemmering te zijn. Steeds opnieuw blijken er door jongeren en ouderen zelf vormen te vinden die een veronderstelde kloof tussen jong en oud overbruggen. Vormen die bovendien aansluiten op eigen belevingswerelden en daar nieuwsgierig naar maken.

Doelgroepen

OUDEREN MET DEMENTIE
SCHOLEN
ZORGINSTELLINGEN

Activiteiten

Ouderen met dementie • Scholen • Zorginstellingen

(Klik op de afbeeldingen hieronder)

VERTROUWD DOOR JONG EN OUD

Zin om in gesprek te gaan?

Wat is jouw idee/project/of gedachte om te delen?

Aan de hand van ‘lezen’ generaties met elkaar in verbinding brengen: dat genereert inzichten, begrip, vaardigheden en vooral ook energie. Heb jij ook een bijzonder leescontact met verschillende generaties; een idee voor een project of zomaar een wilde gedachte? Maak mij er deelgenoot van en neem vooral contact op. Wie weet kunnen we er samen wat mee doen. Tot snel!
Tiny la Roi