Bovenbalk

Activiteiten

Generatielezen (voorheen Leesexpeditie XL)

In Generatielezen voor het voortgezet onderwijs lezen jonge vrijwilligers voor aan ouderen die niet meer in staat zijn om zelf een boek, tijdschrift of de krant te lezen. Ook praten ze daar samen over. Generatielezen is gestart als project in het kader van Oss innoveert. Generatielezen kan laaggeletterdheid bij beide partijen bestrijden en voorkomen. Daarnaast ontstaat een wisselwerking door de generaties bij elkaar te brengen. Jongeren inspireren ouderen, zo blijven zij betrokken bij de actualiteit. Andersom vertellen ouderen hun verhalen aan jongeren, waar zij weer iets van leren. In de schooljaren 2017-2019 hebben in totaal 60 oudere deelnemers (individueel of in groepsverband) genoten van het voorlezen. Hier waren 55 jonge vrijwilligers bij betrokken, in de leeftijd 11-20 jaar. Samen met Het Hooghuis, locatie Stadion, is Generatielezen doorontwikkeld naar voorlezen aan ouderen met dementie. Generatielezen is vanaf het schooljaar 2018-2019 onderdeel van de lessen tijdens de zogenoemde Talententijd, zorg voor ouderen met dementie.

In het schooljaar 2018-2019 zijn onder de naam Generatielezen voor het primair onderwijs twee stagiaires onderwijsassistent van ROC de Leijgraaf  met leerlingen uit hun stageklassen van basisschool De Korenaer op bezoek geweest bij bewoners van verzorgingshuis Loovelt. De leerlingen hebben zelf (raad)gedichten gemaakt en voorgelezen. Voor de begeleiding van De Korenaer naar Loovelt zijn volwassen vrijwilligers ingeschakeld. Daarmee is ook een tussenliggende generatie betrokken. Daardoor komen vrijwel alle generaties met elkaar in contact .

Leeskring de Eijnderic

Sinds september 2017 leid ik in het cultureel centrum De Eijnderic in Heesch de literaire leeskring.

Voorlezen? Ja natuurlijk!

Maar hoe en wanneer? Leer er alles over in de workshop De functies van Jeugdliteratuur voor leerkrachten in het basisonderwijs en medewerkers in de kinderopvang. Voor (groot)ouders organiseert Lezenslust een leescafé waarin advies wordt gegeven over samen lezen en ervaringen kunnen worden gedeeld.

Doe mee met de Nederlandse kinderjury

Jaarlijks organiseert het CPNB de Nederlandse Kinderjury. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen dan een stem uitbrengen op hun favoriete boek(en). Een landelijke ‘Senaat’ van twaalf kinderen, uit elke provincie één, beoordeelt de nominaties. Deze Senaat deelt aan het boek dat zij het beste vinden een ‘Pluim’ uit. De mogelijkheid bestaat om lokaal, via school, bibliotheek of gemeente een Senaat te organiseren. Ook een lokale Senaat organiseren? Lezenslust biedt ondersteuning bij de voorbereiding en de uitvoering. Neem contact op.

Leesclub in de klas

Samen met het Letterkundig museum/Kinderboekenmuseum organiseerde Lezenslust boekenpraatjes in het project ‘Leesclub in de klas.’ Recent onderzoek heeft uitgewezen dat praten over boeken de literaire competentie van leerlingen in groepen 7 en 8 van het basisonderwijs bevordert. Inzicht in verhalen en verhaalstrategieën bevordert het plezier in lezen en de leesmotivatie.

Leesclub Osseboeko

Zelf een leesclub starten? Ik help graag vanuit mijn eigen ervaringen

Passend Lezen

Vanaf september 2016 lees ik wekelijks voor Passend Lezen audioboeken in.