Bovenbalk

Jureren

Om lezen en boeken te promoten zijn er verschillende prijzen ingesteld.

Gouden Griffel

De oudste prijs voor kinderboeken is de Gouden Griffel. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan de vooravond van de Kinderboekenweek in oktober. Het eerste boek dat deze prijs in 1954 won, toen nog ‘Kinderboek van het jaar’ genoemd, was Lawines razen van Ann Rutgers van der Loeff. Ter gelegenheid van de 50e uitreiking ontving De brief voor de koning van Tonke Dragt in 2004 de Griffels der Griffels. Sinds 1971 worden er nominaties uitgereikt in verschillende leeftijdscategorieën: de Zilveren Griffels. Voor de mooiste illustraties werd in 1973 het Gouden Penseel voor het eerst uitgereikt (aan Margriet Heymans voor Hollidee, de circuspony). In 1981 kwamen daar Zilveren Penselen bij.

Nederlandse Kinderjury

De meeste  jury’s die prijzen uitreiken aan kinder- en jeugdboeken bestaan uit volwassenen. De prijs van de Nederlandse Kinderjury is ontstaan uit de behoefte om kinderen te laten meepraten over de beoordeling van jeugdboeken. De prijs is voor het eerst uitgereikt in 1988. Organisator is de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB). Het doel is om zoveel mogelijk kinderen zoveel mogelijk boeken te laten lezen. Daarmee verschilt de Nederlandse Kinderjury op een belangrijk punt van de Vlaamse Kinderjury, die meer gericht is op leesverdieping. Sinds 2006 wordt in beide leeftijdscategorieën een groslijst samengesteld van de vijf boeken waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht. In deze selectie is plaats voor één vertaald werk, de rest is oorspronkelijk Nederlandstalig. De boeken die in de twee categorieën de meeste stemmen krijgen, winnen de prijs. De zogenoemde Senaat, die wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van alle provincies, maakt een juryrapport bij de vijf boeken en deelt in beide leeftijdscategorieën ‘Pluim’ uit voor het boek dat zij van de vijf genomineerde het beste vonden.

Een van de activiteiten van Lezenslust is het organiseren van een lokale Senaat.

De Woutertje Pieterse Prijs

De Woutertje Pieterse Prijs bestaat sinds 1988 en heeft nadrukkelijk als doel de literaire kwaliteit van het Nederlandstalige boek te bevorderen. Vertaalde boeken komen niet in aanmerking voor de prijs. In de beoordeling wordt gelet op woordkeus, zinsbouw, illustraties en vormgeving, en de samenhang daar tussen. Sinds 2015 worden vooraf maximaal zes boeken genomineerd. In 2016 ging de prijs naar Stem op de okapi, geschreven door Edward van de Vendel en geïllustreerd door Martijn van der Linden.

De Theo Thijssenprijs

Sinds 1988 wordt elke drie jaar de Theo Thijssenprijs voor kinder- en jeugdliteratuur uitgereikt. In 2015 ontving Martha Heesen deze oeuvreprijs voor een auteur van jeugdboeken. Voorheen was dit een driejaarlijkse staatsprijs, die in 1964 voor het eerst werd uitgereikt aan niemand minder dan Annie M.G.  Schmidt. Sinds 1987 wordt de winnaar bepaald door door de onafhankelijke Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, met subsidie van de overheid.