Bovenbalk

Oss Innoveert: Generatielezen

Oss innoveert

Oss Innoveert zoekt mensen die een plan hebben om de zorg voor elkaar, de wijk en buurt of de professionele zorg te verbeteren. En die hulp nodig hebben bij de uitvoering hiervan. De start van Generatielezen vond plaats tijdens de Nationale Voorleeslunch op
vrijdag 6 oktober 2017.

Het idee: Generatielezen

In Oss bestaat een zogenoemde Leesexpeditie, die is gericht op de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Vrijwilligers lezen wekelijks voor aan kinderen in gezinnen waarin dat niet vanzelfsprekend is, of waar dat voor de lees- en taalbevordering noodzakelijk is. Generatielezen draait het om. Jonge vrijwilligers lezen voor uit een boek, tijdschrift of de krant aan ouderen, die daar zelf niet of nauwelijks meer toe in staat zijn.

Het effect van Generatielezen

Samen lezen werkt tweeledig. Het voorkomt of bestrijdt laaggeletterdheid bij de deelnemende partijen, ouderen én jongeren. De dienst brengt generaties actief bij elkaar. Hierdoor komt een wisselwerking tot stand. Ouderen worden geïnspireerd door het contact met iemand van een jongere generatie, waardoor ze betrokken blijven bij de actualiteit. Andersom kunnen ouderen hun verhalen aan de jongeren vertellen, waar zij iets van kunnen leren.

De vernieuwing door Generatielezen

Generatielezen brengt generaties en organisaties bij elkaar, waardoor zowel de gemeente, als ONS welzijn, de Bibliotheek en het onderwijs een groter bereik krijgen. Door deze integrale samenwerking zal wederzijds begrip toenemen bij de deelnemers en bij de organiserende instellingen. Duurzame voortzetting wordt verwacht van structurele samenwerking tussen de deelnemende instellingen. Generatielezen sluit aan op lokale ontwikkelingen zoals het Taalnetwerk Oss, en het ontmoetingscentrum Leij(t)huis van ROC de Leijgraaf.