In de media

Voorleeslunches Oss: 6 en 11 oktober 2023

De Nationale Voorleeslunch is een landelijke activiteit in het kader van de Nationale Ouderendag. In Oss geven wij daar onze eigen draai aan in het kader van Generatielezen. Daarin brengen we jong en oud met elkaar in gesprek door middel van voorlezen. De activiteiten worden georganiseerd door Lezenslust en Theater van de Stad (De

Voorleeslunches Oss: 6 en 11 oktober 20232023-09-29T10:14:53+00:00

Zorgen over leescrisis Nederlandse jeugd

Twee op de vijf Nederlandse jongeren lezen niet. Een zorgwekkend aandeel, constateren experts, die ook zien dat de laaggeletterdheid in Nederland rap toeneemt – met mogelijk verregaande gevolgen. De overheid en boekenbranche zoeken naarstig naar manieren om het tij te keren.

Zorgen over leescrisis Nederlandse jeugd2022-12-07T14:21:54+00:00