Bovenbalk

Leerkrachten

Samen lezen

Lezen is in principe een individuele activiteit. Wanneer kinderen zelf leren lezen, is het belangrijk dat ze daarin veel oefenen, want oefening baart kunst. Dat is niet voor iedereen eenvoudig. Wanneer een kind moeite heeft met lezen is voor de zogenoemde bemiddelaars, leerkrachten, (groot)ouders én verzorgers een belangrijke rol weggelegd. Door samen te lezen én daarover met elkaar van gedachten te wisselen wordt de leesmotivatie gestimuleerd en wordt voorkomen dat het leesplezier afneemt.

Leerkrachten en docenten hebben veel méér op hun bordje dan alleen lezen. Bovendien is het leesaanbod enorm groot en van wisselende  kwaliteit. In mijn recensies geef ik richting aan de verschillende functies van jeugdliteratuur: ontspannend, pedagogisch/didactisch en esthetisch/literair.

Neem gerust contact op voor ideeën en tips op het gebied van leesbevordering, zoals een lokale Senaat van de Kinderjury, of het organiseren en uitvoeren van projecten.

Lezenslust geeft leestips en brengt lezers in hun verschillende rollen bij elkaar. Samen staan we sterker.