Bovenbalk

Generatielezen

Bij Generatielezen lezen jonge vrijwilligers voor uit een boek, tijdschrift of de krant aan ouderen, die niet meer in staat zijn om zelf te lezen. Ook praten ze daar samen over. Generatielezen is gestart met leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die voorlezen in het kader van hun maatschappelijke stage. Generatielezen kan laaggeletterdheid bij beide partijen voorkomen en bestrijden. Daarnaast ontstaat een wisselwerking door de generaties bij elkaar te brengen. Jongeren inspireren ouderen; zo blijven zij betrokken bij de actualiteit. Andersom vertellen ouderen hun verhalen aan jongeren, waar zij weer iets van leren.

Ontwikkelingen

Generatielezen is doorontwikkeld naar:

Voorlezen aan ouderen met (beginnende) dementie

en

Generatielezen – po en mbo

Geschiedenis Generatielezen

Generatielezen is gestart in het schooljaar 2017-2018 als ‘Leesexpeditie XL. Deze pilot is uitgevoerd met subsidie van Oss Innoveert, ‘Vernieuwen in Welzijn en Zorg’ met een vervolg in het schooljaar 2018-2019. Doelstellingen:

  • Voorkomen van functionele laaggeletterdheid onder jongeren.
  • Bestrijden van functionele laaggeletterdheid onder ouderen.
  • Bevorderen burgerschap.
  • Bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Meedoen begint bij de basis

Generatielezen sluit aan bij de onderstaande doelen uit het plan van aanpak van de gemeente Oss, Meedoen begint bij de basis. Verbeteren basisvaardigheden 2019-2022 (p. 2).

  • Sterker maken van het netwerk en meer samenwerking.
  • Taalhuis verbeteren.
  • Voorkomen van laaggeletterdheid.
  • Opmerken van laaggeletterdheid en toeleiding naar opleidingen.
  • Leren en ontwikkelen (formeel en non-formeel).

In de schooljaren 2017-2019 hebben in totaal 60 oudere deelnemers (individueel of in groepsverband) genoten van het voorlezen. Hier waren 55 jonge vrijwilligers bij betrokken, in de leeftijd 11-20 jaar.