Bovenbalk

Karen Woets – een hommage

Herinneringen aan een groot talent

Karen Woets (1966-2016) was taal- en literatuurwetenschapper. In haar werk vertaalde zij theoretische kennis naar de concrete praktijk. Haar werk is nog steeds belangrijk voor het onderzoek naar jeugdliteratuur in Nederland. Zij promoveerde in 2005 op het uitgeefbeleid van de uitgeverijen Zwijsen en Malmberg. Ze schreef mee aan Een land van waan en wijs, een geschiedenis van de Nederlandse Jeugdliteratuur. Nummer 105 van Literatuur Zonder Leeftijd (voorjaar 2018) is gewijd aan het veelzijdige onderzoek van Karen Woets. Mijn bijdrage in deze hommage aan het werk van Karen richt zich op de ontwikkeling van literaire competentie in het basisonderwijs. Dit is ook het onderwerp van mijn afstudeerscriptie.

Reacties gesloten.